کتاب

مبانی و ساختار فلسفه میان فرهنگی

حمیدرضا یوسفی

کتابی که پیش رو دارید، درآمدی است بر ساختار و نگاه تحلیلی-تاریخی تفکر میان فرهنگی. در این کتاب حمیدرضا یوسفی که از صاحب نظران فلسفه میان فرهنگی است، کوشیده تا خواننده را با زبانی ساده با حوزه های فرهنگ شناسی، فلسفه میان فرهنگی، حقوق بشر و اصل رواداری میان فرهنگی آشنا سازد. حمیدرضا یوسفی پس از شرکت در دفاع مقدس و پایان جنگ تحمیلی برای تحصیل به آلمان سفر می کند و دستاورد تحصیلات او -در دو زمینه متفاوت روان شناسی و فلسفه میان فرهنگی- اخذ درجه استادی و بیش از دویست کتاب و مقاله معتبر علمی است.

  • مولفان حمیدرضا یوسفی (نویسنده) صدیقه خوانساری موسوی (مترجم)
  • ناشر موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو
  • سال انتشار 1396
  • تعداد صفحات 304 صفحه
  • شابک 9786009729814
  • بازتاب در رسانه‌ها :
  • «مبانی و ساختار فلسفه میان‌فرهنگی» منتشر شد | ایسنا ـ مهر ـ آنا

about

کتاب