کتاب

سقراط کسنوفون

به همراه متن «آپولوژی» و «ضیافت» اثر کسنوفون
لئو اشتراوس

لئو اشتراوس در این اثر از طریق شرحی دقیق بر مشهورترین آثار سقراطی کسنوفون -خاطرات، آپولوژی و ضیافت- راهی را برای فهم روایت کسنوفون از سقراط می‌گشاید. فهم «سقراطِ کسنوفون»، به دلیل جایگاه محوری سقراط در آثار کسنوفون، مخاطب را به فهم نیت و هدف بنیادین آثار و اندیشه‌ی کسنوفون نزدیک می‌کند. علاوه بر این، فهم روایت کسنوفون از سقراط یا همان «سقراطِ کسنوفون» افقی را برای فهم عمیق‌تر روایت مشهورتر افلاطون از سقراط یا همان «سقراط افلاطون» می‌گشاید. از همین رو، این اثر هم منبعی ارزشمند برای فهم اندیشه‌ی کسنوفون و هم افقی بی‌بدیل برای فهم عمیق‌تر اندیشه‌ی افلاطون است. در این کتاب ترجمه‌ای تحت اللفظی از آپولوژی و ضیافت کسنوفون نیز گنجانده شده است تا خواننده بهتر بتواند مسیر دشوار اشتراوس به سوی فهم «سقراطِ کسنوفون» را دنبال کند. همچنین مقالات تامس پنگل و رابرت بارتلت خواننده را در مواجهه با دشواری‌های موجود در این اثر یاری خواهند کرد.

  • مولفان لئو اشتراوس (نویسنده) یاشار جیرانی (مترجم)
  • ناشر موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو
  • سال انتشار 1396
  • عنوان اصلی Xenophon's Socrates، 1972.
  • تعداد صفحات 523 صفحه
  • شابک 9786009729838
  • بازتاب در رسانه‌ها :
  • کتاب «سقراطِ کسنوفون» اثر لئو اشتراوس منتشر شد | مهر
about

کتاب