کتاب

تکنولوژی؛ فرانکنشتاین یا پرومته؟

گروه مولفان

تسلط علمی‌تکنیکی بر طبیعت در عصر ما ابعادی یافته است که قرن ما را از قرون گذشته متمایز می‌کند. بی‌تردید یکی از مهم‌ترین این ابعاد حضور تکنولوژی است. ما همگی از دستاوردهای تکنولوژی بهره‌مند می‌شویم و در عین حال دلمشغول خطرات بالقوۀ آنیم. پرسش پیش روی ما همواره این است که آیا پیشرفت شتابان تکنولوژی به بهبود زندگی و رفاه‌ آن کمک کرده است یا ما را به‌شکل فزاینده‌ای چنان از خود بیگانه کرده که به بردگان تکنولوژی بدل شده‌ایم. تلاش برای پاسخ به این پرسش‌ها در چند دهۀ اخیر نگرش‌هایی فلسفی را رقم زده است -که فلسفۀ تکنولوژی خوانده می‌شود- که می‌توان آنها در قالب دو استعارۀ پرومته یا فرانکنشتاین بازنمایی کرد. قصد ما در این کتاب بازگویی یا مرور مکاتب فلسفۀ تکنولوژی معاصر نیست، بلکه تأمل فلسفی در باب تکنولوژی‌های پیرامونمان در پرتو این مکاتب است. در این مجموعه آنچه از تکنولوژی مراد کرده‌ایم فراتر از تلقی مرسوم از تکنولوژی به‌مثابه مصنوع تکنیکی -همچون موبایل، کامپیوتر و ماشین- است. کاربست تکنولوژی در حوزۀ پزشکی، تجارت، تبلیغات و رسانه و حتی علوم نظری همچون ریاضیات، تهدیدها و فرصت‌هایی را به وجود آورده است که تأمل فلسفی در باب تکنولوژی را می‌طلبد.

  • گروه مولفان غلامحسین مقدم‌حیدری (نویسنده) علیرضا منجمی (نویسنده) مهدی معین‌زاده (نویسنده) علیرضا منصوری (نویسنده) سیدمحمدرضا امیری طهرانی (نویسنده) سیدمحمدتقی موحد ابطحی (نویسنده) و...
  • ناشر موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو
  • سال انتشار 1398
  • تعداد صفحات 200 صفحه
  • شابک 9786229516652
  • بازتاب در رسانه‌ها :
  • نشست نقد و بررسی / دکتر آیت‌الهی: «تکنولوژی؛ فرانکنشتاین یا پرومته»؛ یک شاهکار در فلسفه تکنولوژی | مهر ـ افکار نیوز ـ جهان نیوز
  • یا فرانکشتاین یا پرومته؟ | روزنامه فرهیختگان
  • اندیشه‌ورزی درباره خودمختاری مصنوعات بشر | ایبنا
  • کتاب «تکنولوژی: فرانکنشتاین یا پرومته؟» منتشر شد | مهر ـ فرهنگ امروز
about

کتاب