کتاب

آشنایی با پدیدارشناسی

علی‌نجات غلامی

کتابی آشنایی با پدیدارشناسی، مجموعه‌ای از مقالاتی است که از چهره‌ها و منابع معتبر گزینش شده‌اند. ماهیت مقالات، شیوۀ گزینش و نیز سبک ترجمۀ آنها، بدواً آموزشی است. هدف از مجموعۀ این مقالات آشنایی با پدیدارشناسی به‌نحوی نظام‌مند است؛ ضمن فراهم آوردن گونه‌ای نقشۀ فکری از سیمای تاریخی ـ مفهومی این جنبش فلسفی معاصر است. حصول این هدف بنا به ماهیت خود پدیدارشناسی بسیار دشوار است، چراکه جنبش پدیدارشناسی مسیر یکدستی را دنبال نکرده است که بتوان با استخراج رئوس اصلی آن،‌ مقدمه یا مدخلی درس‌نامه‌ای فراهم آورد. این مقالات با تأکید بر سیمای کلی اندیشه‌ی پدیدارشناسان ـ به‌ویژه ادموند هوسرل که مؤسس این جنبش است ـ نوشته شده‌اند و در ترجمۀ آنها تمرکز اصلی مترجم، بر تمایزِ مفرداتِ ایشان بوده است. مقدماتی بودن این مقالات به‌معنای سطحی بودن آن‌ها نیست؛ بلکه برعکس بسیار عمیق‌اند و دستاورد مناقشات تفسیری طولانی‌مدتی هستند که در آن‌ها نگارندگان کوشیده‌اند، پخته‌ترین تفاسیر را از پدیدارشناسی و پدیدارشناسان به‌نحوی منسجم و آموزشی ارائه دهند.

  • مولفان علی‌نجات غلامی (گردآوری و ترجمه) ـ کلاوس هلد (نویسنده) ـ ژاک تامینو (نویسنده) ـ ریچارد کاب استیونس (نویسنده) ـ ژوئل اسمیت (نویسنده) ـ سین کلی (نویسنده)
  • ناشر موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو
  • سال انتشار 1398
  • تعداد صفحات 427 صفحه
  • شابک ‭9786226700061
  • بازتاب در رسانه‌ها :
  • گفت‌وگو با نویسنده: بحران اصلی جامعه ما آشوب در بنیان‌های متافیزیکی جهان‌بینی‌هاست | ایبنا
  • کتاب «آشنایی با پدیدارشناسی» منتشر شد | مهر
about

کتاب