کتاب

فهم فلسفه سیاسی در بستر زندگی اجتماعی

مل تامپسون

فلسفۀ سیاسی با موضوعات و مفاهیمی اساسی از جمله، عدالت، آزادی، حقوق و در مجموع «زندگی خوب» چنانچه به‌مثابه رشته‌ای انتزاعی نگریسته شود از حوزۀ ذهن و ایده فراتر نخواهد رفت؛ اما وقتی سخن از «فهم فلسفۀ سیاسی در بستر زندگی اجتماعی» است نه‌تنها زندگی خوب به‌طور ملموس در ارتباط با ارزش‌ها و سنت‌های جامعه قرار می‌گیرد بلکه موضوعات اساسی فلسفۀ سیاسی چنان با زندگی عملی عجین می‌شوند که ارزش‌گذاری‌ها را پشت سر گذاشته و فارغ از سوگیری، راه را برای توصیف مواجهۀ این موضوعات به‌عنوان شالودۀ بحث سیاسی با افراد و زندگی اجتماعی می‌گشاید. تلاش نویسنده در کتاب حاضر حرکت در این مسیر با استفاده از نمونه‌های متعدد مسائل مورد چالش در جوامع مختلف است.

  • مولفان مل تامپسون (نویسنده) نرگس تاجیک نشاطیه (مترجم)
  • ناشر موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو
  • سال انتشار 1398
  • عنوان اصلی Understand Political Philosophy, 2010
  • تعداد صفحات 326 صفحه
  • شابک ‭9786009729876
  • بازتاب در رسانه‌ها :
  • فهم فلسفه سیاسی در بستر زندگی اجتماعی چگونه رخ می‌دهد؟ | ایبنا
  • فهم فلسفه سیاسی در بستر زندگی اجتماعی | ایرنا
  • کتاب «فهم فلسفه سیاسی در بستر زندگی اجتماعی» منتشر شد | مهر
about

کتاب