کتاب

جامعه بازار

تفاسیر رقیب
آلبرت هیرشمن

منفعت و تعاریف و تفاسیر آن و سیر تطور تاریخی و دگردیسی هایی که از سر گذرانده، نقشی کلیدی در درک بسیاری از نظام ها و دستگاه های فکری و ایدئولوژیک دارد. منفعت پس از گذران دوران تلقی منفی از آن با غسل تعمیدی که آدام اسمیت در حکم پرچمداریک جریان فکری به آن داد وحسن تعبیری که از آن ارائه کرد چنان در جامعه بازار جا افتاد که على الظاهر ذره ای تشکیک در برداشت های متفاوت از آن جایز نیست. جامعه بازار هم، پیوندی کلیدی با مفهوم رایج منفعت دارد. هیرشمن در این مجموعه مقالات ضمن کنکاش در مفهوم منفعت به بررسی تفاسیر رقیب و بعضا متضاد از جامعه بازار می پردازد و نشان می‌دهد یک قاعده مسلم برای داشتن یک جامعه بازار و سرمایه داری خوب و خوشبختی انسان، وجود ندارد و وابستگی به مسیر و تغییرات نهادی مثل داشتن گذشته فئودالی یا نداشتن آن از رهگذر عناصر مختلف می تواند جوامع بازاری متفاوت اما خوش سرانجام یا بدسرنوشتی را رقم بزند. این ارائه موشکافانه او تلنگری جدی بود بر تفکر راست آیینانه همین و لاغیر از جامعه بازار. او با ذره بینی که به دست گرفته با زیرکی، ریزبینی و ظرافت به گودبرداری از تاریخ اندیشه اقتصاددانان درخصوص بازار و سرمایه داری می پردازد.

  • مولفان آلبرت هیرشمن (نویسنده) ـ جرمی آدلمن (گردآوری) ـ آمارتیا سن (گردآوری) ـ اِما راتشیلد (گردآوری) محمدرضا فرهادی‌پور (مترجم)
  • ناشر موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو
  • سال انتشار 1398
  • عنوان اصلی The Essential Hirschman, 2013
  • تعداد صفحات 148 صفحه
  • شابک 9786229516683
  • بازتاب در رسانه‌ها :
  • مدخلی برای ورود به اندیشه یک اقتصاددان متفاوت | ایبنا
  • کتاب «جامعه بازار؛ تفاسیر رقیب» منتشر شد | مهر
about

کتاب