کتاب

کتاب هرمنوتیک پزشکی و پدیدارشناسی سلامت منتشر شد

گام‌هایی به سمت فلسفه طبابت
فردریک اسونوس

اسونوس در این کتاب تلاش دارد تا روشن نماید که پزشکی نه یک علم و دانش تخصصی بلکه بیشتر یک فن و هنر و مهارت است. لذا در جای جای کتابش به بررسی نسبت پراکسیس و تئوريا، فرونسیس و تخنه می پردازد. فرونیوس یا انسان حکیم کسی است که می‌داند در زمان و مکان خاص چه باید کرد. پزشک فرونتیک نیز کسی است که با علم و دانش کلی‌ای که دارد می داند چگونه با این بیمار خاص رفتار کند تا لایق عنوان پزشک خوب باشد. برای این منظور وی نشان می‌دهد که پزشکی بیشتر از جنس نوعی مهارت عملی است که در زمینه تفسیری مبتنی بر گفت‌وگوی بیمار و پزشک عمل می‌کند. اسونوس مفاهیم کلیدی بسط یافته توسط هیدگر، گادامر، ریکور و دیگر مباحث متأخر هرمنوتیک را به کار می‌گیرد تا راه خود را از خلال ویژگی‌های عمده و مهم حرفه بالینی در پیش گیرد. کتاب حاضر با صورت بندی و اطلاعی کامل از متون مهم پزشکی و پدیدار شناسی، خطوط کلی دانش فلسفه پزشکی را نشان می‌دهد و درباره مفاهیم اساسی پزشکی مانند «سلامت»، «ناخوشی»، «رابطه پزشک و بیمار» و اهداف و روش های مسلط پزشکی بحث می‌کند.

  • مولفان فردریک اسونوس Fredrik Svenaeus (نویسنده) ناصر مومنی(مترجم)
  • ناشر موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو
  • سال انتشار 1400
  • عنوان اصلی The Hermeneutics of Medicine and the Phenomenology of Health: Steps Towards a Philosophy of Medical Practice, 2001
  • تعداد صفحات 366 صفحه
  • شابک 9786226700184‬
about

کتاب