کتاب

کتاب کانت و مسئله متافیزیک منتشر شد

مارتین هایدگر

کتاب پیش رو، جلد سوم از مجموعه آثار هایدگر، منتشرشده در سال ۱۹۲۹ است و اثری برجسته در دورۀ نخست تفکر هایدگر به شمار می‌آید. بسیاری از مفسرین، آن را قسمتی مهم از بخش دوم «هستی و زمان» می‌دانند که هرگز با عنوان هستی و زمان ۲ نگاشته نشد. آنطور که در فقرۀ هشتم هستی و زمان می‌خوانیم، تفکرات سه شخصیت فلسفۀ غرب «دکارت»، «ارسطو» و «کانت»، نقشی اصلی در این‌بخش نگاشته‌نشده ایفا می‌کنند. در این میانه، گام نخست، «آموزۀ کانت دربارۀ شاکله‌مندی و زمان به‌مثابه مرحلۀ مقدماتی بسامسئله زمان‌مندی» بوده است. موضوع کتاب کانت و مسئله متافیزیک هم همین است. از این رو، این کتاب پیوندی تنگاتنگ با هستی و زمان دارد.گفت‌وگو با کانت یا ساخت‌شکنی تفکر او به معنای مواجهۀ اهداف فکری هایدگر با یکی از تأثیرگذارترین فلاسفۀ غرب و سنجش میزان تحقق‌یافتن عملی فکری هایدگر است. این همان چیزی است که از آن، تحت عنوان خشونت تفسیر خود از آن یاد می‌کند.

 • مولفان مارتین هایدگر (نویسنده) مهدی نصر (مترجم)
 • ناشر موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو
 • سال انتشار 1399
 • عنوان اصلی ‭ Kant und das Problem der Metaphysik ,1929
 • تعداد صفحات 420 صفحه
 • شابک 9786226700108
 • بازتاب در رسانه‌ها :
 • ترجمه «کانت و مسئله متافیزیک» هایدگر منتشر شد/ هستی و زمان ۲ | مهر ـ همشهری‌آنلاین ـ دین‌آنلاین
 • «کانت و مسئله متافیزیک» هایدگر خواندنی شد / کتابی که ادامه دهنده «هستی و زمان» است | ایبنا ـ ایسنا ـ آنا ـ موج
 • نگاهی به کتاب «کانت و مسئله متافیزیک» / تفسیر انقلابی هایدگر از فلسفه کانت | فرهنگ امروز
 • مروری بر یک اثر فلسفی / هایدگر تفسیری بی‌بدیل و نو از «نقد عقل محض» کانت ارائه می‌دهد | مهر
 • نگاهی موضعی به ترجمۀ کتاب «کانت و مسئلۀ متافیزیک» | مهر
about

کتاب